Referenties

Referenties

Integraal Kind Centrum

Miranda Hooghart - Directeur

Kindcentrum De Boomhut – Ter Aar e.o.

 

Ik heb Teus van Zoest leren kennen in het complexe traject IKC Ter Aar. Een bijzonder traject waarbij meerdere partijen, onderstromen, bovenstromen, concurrentie en gevoeligheden samen komen. Een traject waar emoties wel eens hoop oplopen, maar Teus de zaak op koers houdt met oog voor onderlinge dynamieken.

Teus weet namelijk als verbindingskunstenaar te zoeken naar de gezamenlijke waarden en drijfveren van de partijen binnen het IKC. Hoewel we nog vol in het traject zitten is in twee jaar tijd het IKC Ter Aar traject getransformeerd van ‘los zand’ naar een helder plaatje waarbij proposities geformuleerd zijn in de kinderopvang, een fusie tussen schoolbesturen en scholen tot stand gebracht worden en waarbij het “IKC-is-van-ons-allemaal-gevoel” gecreëerd is. Een traject waarbij de grootste hobbel, dankzij Teus genomen is: twee ogenschijnlijk concurrerende kinderopvangpartijen gaan naast elkaar, met respect voor elkaars waarden en verschillen, samenwerken in het IKC. Hij noemt dat “eenheid in verscheidenheid”.

Naast dat Teus richting geeft aan het inhoudelijke verbindingsproces, heeft hij oog voor alle onderstromen. Sensitief als hij is, haalt hij gevoeligheden boven tafel, bespreekt dit met de betrokkenen en komt tot pragmatische oplossingen. Schudt wakker, inspireert, geeft richting, stuurt en doet dat op geheel eigen persoonlijke wijze, authentiek, met flair, heldere formuleringen en humor. Chapeau en staande ovatie voor Teus. Als je eenmaal met Connecto in zee (lees: zwermsessie) bent gegaan, snap je niet hoe je ooit zonder kon!

Strategie in Beweging

Henri Koele – College van Bestuur

Stichting PCPO Westland

 

Een strategisch beleidsplan… Tja, dat is een “noodzakelijk kwaad” voor een organisatie. Strategie in Beweging is een traject met grote inbreng van medewerkers van je organisatie en nog mooier: ook organisaties waarmee wordt samengewerkt geven directe input. Ook onze leerlingen hebben meegedacht en meegedaan, hoe mooi is dat! Het werd een traject met een hoge ‘wouw-factor’. Geen papieren tijgers, maar visuele notulen op krijtborden (mooi voor een onderwijsstichting), films en verhalen die ertoe doen. Bij PCPO Westland is een betekenisvolle beweging in gang gezet, niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook in het speelveld (sociaal domein), waarin scholen acteren. Het gonst, binnen, maar ook buiten onze stichting.

Strategie in Beweging

Tessa van Malkenhorst - Communicatie en Beleid

Stichting PCPO Westland

 

Het traject ‘Strategie in Beweging’ heeft enorm veel energie gegeven. De ontmoetingen tussen ouders, kinderen, personeel en externe partners waren enorm waardevol. Marije en Teus hebben deze ontmoetingen zo vormgegeven dat er verbinding gemaakt werd tussen al deze partners. Met als resultaat; een koers die van ons allemaal is. Waar ik zo ontzettend enthousiast over ben, is dat Teus en Marije de organisatie inmiddels hebben losgelaten, maar dat het proces niet is gestopt. De ontwikkeling gaat door. Alle mensen in de organisatie spreken dezelfde taal en denken na wat deze ambitie betekent voor hun persoonlijke ontwikkeling en/of schoolontwikkeling.

Leiderschap coaching

Robert Corver - Directeur

OBS Dik Trom - SOPOH - Hoofddorp

 

Als mijn coach in leiderschap heeft Teus het steeds weer voor elkaar gekregen mij te inspireren door te luisteren, te laten stilstaan, omkijken en vooruitkijken. Teus weet heel goed aan te sluiten bij wat mij bezighoudt en laat mij zaken vanaf heel andere kanten bekijken. Zijn coaching is zo op maat, dat ik na een sessie enorm het gevoel had dat ik weer was gegroeid en hij mij had geïnspireerd. Dat vind ik een gave van Teus. Door zijn ruime ervaring weet hij de juiste vragen te stellen en mij de dingen in een heel ander daglicht te laten bekijken. Dit helpt heel erg en ik ben ervan overtuigd dat dit iedereen kan helpen. Daarnaast is Teus ook een innemende en enthousiaste persoon, creatief en kundig. Ik gunde het team ook de kennismaking met hem en heb Teus een studiedag voor het team laten invullen en organiseren. Dit was een groot succes en wederom wist hij feilloos aan te sluiten bij de behoeften van het team. Teus, heel erg bedankt. Jouw kwaliteiten hebben mij stabieler, zekerder en kundiger gemaakt.

Strategie in Beweging

Rudi Overmars - Raad van Toezicht

Stichting Morgenwijzer - Alphen aan den Rijn

 

Dank voor de creativiteit en het enthousiasme om, samen met Marije Boot, voor Stichting Morgenwijzer 'Strategie in Beweging' op te zetten en te begeleiden. Een prachtige methodiek met hele creatieve werkvormen om van onderaf met kinderen, ouders, leerkrachten, directeuren, GMR, College van Bestuur, Raad van Toezicht en andere externe stakeholders te komen tot mooie richtinggevende uitspraken en een goede koersnotitie. Bovendien hebben jij en Marije ook de Raad van Toezicht zelf begeleid met een prachtige workshop waarin de bijbehorende waarden voor een succesvolle beweging en strategie zijn bepaald. Dank voor de geweldige energie, het enthousiasme en de flexibiliteit om een beweging in gang te zetten die niet vooraf is uitgestippeld, maar echt vanuit werkvormen is ontstaan. Het gaat niet alleen om een eenmalige beweging, maar het mooie is dat dit de start is naar een voortdurende beweging van kinderen, leerkrachten, ouders, directeuren, CvB, RvT, etc. in Morgenwijzer in een veranderende wereld. Een mooi resultaat.

Scholen in Beweging 

Anne Bruggeman - Meerscholen directeur

Stichting SAKS - Alkmaar school  

 

We hebben heel veel plezier beleefd aan het traject “Aan de Wind vooruit!” Er is een enorme versnelling in het ontwikkelproces van De Driemaster op gang gebracht. Het lijkt wel of er overal kwartjes zijn gevallen: bij leerkrachten in eigenaarschap, bij ouders in betrokkenheid en bij partners van de school in nieuwe initiatieven. Eigenlijk is met dit traject de start voor “zelfsturing” op het complete Speelveld van De Driemaster gegeven. Daar zijn we nu best trots op! Het team is “on fire!” Het traject “Aan de Wind vooruit!” van Connecto is daartoe de start geweest. Ouders zien, voelen en ervaren dat de school nu in ontwikkeling is. Dat horen wij ook vaak letterlijk terug van onze ouders. De panelgesprekken zijn de lancering van dat gevoel geweest. “Ik en velen krijgen altijd veel energie als Teus hier is geweest. Het kost soms wat tijd en ook wat geld, maar je krijgt er zo veel meer energie voor terug!” Teus zorgt ervoor dat mensen ook echt zeggen wat ze willen zeggen. De onderstroom komt dan ook écht op tafel. Hij maakt complexe of gevoelige zaken heel makkelijk “snap-able” en vaak nog omgeven met humor ook. Sta je voor een verandering, ontwikkeling, koerswijziging of vernieuwing? Wil je een inspirerende en professionele start daarmee maken? Wil je je team “on fire” zetten? Ga je je school in een nieuw gebouw huisvesten? Wil je samenwerken of talentgericht gaan werken? Of ga en sta je bijvoorbeeld voor nieuwe plannen met een verbinding naar leiderschap en professioneel handelen? Dan moet je echt bij Teus van Zoest van Connecto zijn!

Profilering & Imago

Yolanda Steenbruggen -Directeur

Montessorischool De Linde - Amstelwijs - Amstelveen

 

In zogenaamde panelgesprekken heeft Teus van Zoest van Connecto met de geledingen van onze school gesproken. Dus met ouders, met collega’s en met externe partners van onze school. Het gaat er nadrukkelijk niet om of het correct is wat er in de panelgesprekken wordt gezegd; het gaat niet om waarheidsvinding. Het gaat erom hoe de betrokkenen het ervaren, wat hun gevoel bij bepaalde zaken is, het gaat om “belevingsvinding”. Daarmee komt heel veel interessante en relevante informatie “op tafel” die je via andere instrumenten niet zo snel/makkelijk beschikbaar krijgt. Na iedere ronde panelgesprekken was er directe terugkoppeling. Vaak konden we meteen processen in werking zetten. Dit is een directe, plezierige werkwijze. De succeservaringen hebben een positieve werking op het team. Vaak was er meteen resultaat zichtbaar. Het mooie van het proces is dat je het echt samen doet. Dus team, directie en ouders, samen de handen in elkaar slaan. Wij kijken heel positief terug op het proces. Het enthousiasme van Teus werkt aanstekelijk. De werkwijze was helder en prettig. Na twee jaar staan wij weer positief in de belangstelling.

Leiderschap coaching

Remco Brandt - Directeur

OBS De Optimist – SOPOH - Hoofddorp

 

Het coachingstraject was bijzonder inspirerend, er wordt veel ‘out of the box’ gedacht en meegedacht zodat je wordt aangezet om verder te denken dan de mogelijkheden die er in eerste instantie lijken te zijn. Teus werkt inspirerend omdat hij gemakkelijk de golflengte oppakt van degene waarmee hij in gesprek is. Hij zorgt ervoor dat de ander, door zijn enthousiasme, ervaring en kennis, wordt aangezet om over grenzen te kijken en hij denkt daarin mee als “critical friend”. Hij stelt vragen, zet aan tot denken en komt zelf ook met initiatieven en ideeën. En dat ook nog in een prettige, opbouwende en een enthousiasmerend contact. Behalve voor mijn eigen leiderschapsontwikkeling heeft de school dit traject concreet ook praktische opbrengsten opgeleverd: een speelveld met nieuwe ideeën en acties om reeds ingezette ideeën te benutten om de school beter te positioneren en te profileren. Teus van Zoest van Connecto is een aanrader omdat met zijn aanwezigheid, coaching en begeleiding succes verzekerd is! Dat komt omdat hij heel goed op de lijn kan gaan zitten met diegene waarmee hij in gesprek is en vervolgens hem/ of haar ook zelf stappen kan laten maken. Ik ben daar sterker, beter én blijer van geworden in mijn rol als directeur van OBS De Optimist!

Professionalisering teamleiders

Martijn van Elteren & Naomi van Bladel - Directeuren en projectleiders

Stichting KPOA - Amersfoort

 

Door de prikkelende, energieke en motiverende begeleiding van Teus van Zoest, ontstond er een open sfeer waarbij alles gezegd mocht en kon worden. Via de werkvormen en de interactie in de creatieve co-creatie-sessies is er een duidelijke collectieve ambitie voor de toekomst samen ontworpen. Deze teamleiders KPOA zijn klaar voor de toekomst en hebben elkaar op verschillende levels gevonden. Teus heeft een open, prikkelende en energieke houding die zorgt voor beweging en verandering. Een man die op een mooie manier vanzelfsprekendheden op tafel legt en hierdoor verandering creëert. Zijn humor zorgt voor een ontspannen sfeer, waar alles gezegd mag worden! Teus heeft ons na laten denken over ons vak, onze gezamenlijke uitdagingen en hoe we samen kunnen leren. Door inspirerende werkvormen werd de groep uitgedaagd om ook echt de verbinding met elkaar aan te gaan. Vooral de werkvorm waarin we zaken niet SMART maar SMILE gingen benaderen vond ik heel inspirerend. Ook heeft Teus ons met een prikkelende houding geïnspireerd om 'out of the box' te denken. Dit bracht ons meerdere keren tot mooie inzichten in ons eigen handelen en de richting die we als groep op willen. Teus is in staat goed aan te sluiten bij wat er leeft in de groep. Hij in staat dit te doen met een zekere humor en directheid. De betrokkenheid tijdens deze bijeenkomsten was hierdoor hoog. Na vier bijeenkomsten konden we vaststellen dat teamleiders elkaar beter vinden om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken. Er is een goede start gemaakt om het leren van elkaar te versterken.

Profilering & Imago

Eef Niezing - College van Bestuur

Stichting Quercus - Haarlemmermeer

 

Connecto heeft in de periode 2009-2012 op twee scholen van Quercus een imagotraject naar tevredenheid uitgevoerd. De uitkomst van de onderzoeken, waarbij een sterke betrokkenheid van ketenpartners (leerkrachten, directie, medezeggenschapsraad, ouders, oud-leerlingen) wordt gevraagd, heeft bijgedragen aan een nieuwe impuls voor de scholen. De profilering van de scholen is sterk verbeterd en (nieuwe) ouders weten de weg naar de scholen weer te vinden.

Innovatie & Profilering

Cornelis Bos

Voorzitter College van Bestuur

Stichting SOPOH - Haarlemmermeer

 

Mijn ervaring met Teus van Zoest ronduit uitstekend. Buiten het feit dat hij betrouwbaar en integer is, heeft hij grote capaciteiten op het gebied van innovatief denken, met klanten meedenken, goed luisteren maar vooral het afgesproken werk uitstekend realiseren. Goed analyseren en vertalen van situaties in heldere structuren is een speciale eigenschap die hem een meerwaarde biedt in vergelijking met vele anderen. Wie met Teus werkt heeft een perfecte partner voor lange tijd. Tenslotte weet hij elke situatie van vele kanten te belichten waardoor er vaak verrassende oplossingen of uitkomsten gerealiseerd worden. Collega's en medewerkers ervaren Teus als prettig in de omgang, stimulerend voor het werk en perfect voor presentaties. Teus is tegelijk inspirator, verbinder, co-creator, activist, trainer, adviseur en creatief ontwikkelaar. Bijzonder is zijn verbindende kracht in groepsdynamica, creativiteit, procesbegeleiding, ondernemerschap en resultaatgerichtheid. Bij Teus gaat het ergens om, het doet ertoe en hij en zijn team Connecto vullen dat steeds weer verassend, professioneel en inspirerend in. Kortom, samenwerken met Teus is co-creëren met passie op hoog professioneel niveau en last but not least, met veel plezier!

Collectieve ambitie IKC

Petra Goesten - Directeur

Kindcentrum Het Duet - Stichting ICBO - Uithoorn

 

Teus zet je aan het denken, laat je dromen, filosoferen en... helpt je te zien waar de kansen liggen. Het is zeer inspirerend om met hem te werken. Hij legt verbindingen, zoekt en vindt gemeenschappelijke doelen. Een gesprek is nooit formeel, kan alle richtingen uit gaan en toch weet hij de focus van de deelnemers scherp te houden op waar het om gaat: "samen beter voor kinderen".

Profilering & Imago

Frans Cornet - Directeur-Bestuurder

Stichting Amstelwijs - Amstelveen

 

Ik heb Teus leren kennen als een zeer inspirerende en enthousiasmerende man, vol met ideeën en tips. Wat erg positief is dat Connecto niet alleen een onderzoek deed naar het imago van de school, maar dat Teus steeds tussentijds feedback gaf aan directie, team, e.a., over belangrijke en betekenisvolle zaken. Hierdoor ontstaat direct "eigenaarschap" bij leerkrachten, directie en partners van de school. Met de feedback, de coaching door Teus, start eigenlijk al direct bij aanvang de versterking, verbetering en ontwikkeling van het imago van de school. En het heeft resultaat gehad, want na een jaar was er geen zij-uitstroom meer en het leerlingenaantal was zelfs al licht gestegen! Onze tevredenheid over de imagotrajecten van Connecto is dan ook hoog. En daarom heb ik Teus gevraagd om voor 2 andere basisscholen in onze stichting en op basis van Het Speelveld concept van Connecto, nieuwe trajecten te ontwikkelen en te starten.

Behoeftepeiling BSO

Albert Renders - Algemeen directeur

Stichting BCOOW - Werkendam

 

Van meet af aan was de aandacht tastbaar die Connecto had voor de volle breedte van de proceskansen, de inhoudelijke benadering van de behoeftepeiling. Connecto gaf mij het gevoel de regionale benadering te kunnen uitwerken en op maat een realistisch advies te kunnen uitbrengen. Er is een verbluffende hoeveelheid informatie boven komen drijven. Dit gaat veel verder dan de behoeftepeiling naar BSO. Duidelijk is geworden dat er een grote behoefte bestaat in de nabije toekomst voor de buitenschoolse opvang. Ook heel duidelijk is dat de ouders deze opvang dichtbij of in school gerealiseerd willen zien. Ook de gewenste activiteiten tijdens BSO zijn helder in kaart gebracht. Mogelijke nieuwe partners, aanbieders en ondersteunende partijen, zijn in beeld gekomen. Het rapport geeft de mogelijkheid om een verantwoorde keuze te maken op lokaal niveau, per kern dus. De toegevoegde waarde bestaat er zeker ook in dat de scholen, besturen samen naar oplossingen zoeken waar dit reëel is.

Interim-management

Ton Versteeg - Clusterdirecteur

Stichting OPOZ - Zaandam

 

Teus van Zoest heeft als interim-directeur deze periode weten te benutten om ordening te scheppen voor zijn opvolging. Teus heeft het team in deze periode rust, duidelijkheid en vertrouwen gegeven en de goede randvoorwaarden weten te creëren om de mensen in de groepen hun werk te kunnen laten doen. Met name de communicatie binnen het team is sterk verbeterd. Teus heeft de overlegstructuur aangepakt, een managementteam ingesteld en de communicatie met medewerkers en ouders sterk aangepakt. Hierdoor is meer rust ontstaan, met een efficiëntere communicatie- en informatievoorziening en een betere verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Studiedag team

Evert van Putten - Directeur

OBS ’t Joppe – SOPOH – Nieuw Vennep

 

De studiedag heeft Connecto de titel meegegeven die eerder boven een artikel in de krant stond over OBS ’t Joppe: “Fluitend naar school, huppelend naar huis!”. Connecto wilde deze titel in dubbel perspectief plaatsen: niet alleen bedoeld voor de kinderen van ‘t Joppe, maar evenzeer bedoeld voor de professionals van “t Joppe!

 Het programma voor de studiedag met 60 teamleden was zeer afwisselend opgezet door Connecto. Het adagium voor de dag was “Van suvival of the fittest naar survival of the happiest”. Het team is meegenomen van mogelijke nachtmerriescenario’s voor onze school, via buiten-kaders-denken naar dromen over de toekomst. Connecto heeft zeer creatieve en afwisselende werkvormen ingezet: Toveren met nachtmerries, Filmhuis, Creatiecafé en een rondetafelgesprek volgens het format van De Wereld Draait Door. Het Creatie café was de kern van de dag. Hierin hebben alle collega’s in groepen gewerkt aan profilering van ‘t Joppe: de reclameboodschap, het manifest, een guerrilla-actie, een kijkwijzer voor gedrag en een dromenvanger. Feedback van iedereen werd live via sms’jes van alle collega’s op een groot scherm getoond. Heel inspirerend! Het proces op de studiedag zelf, de concrete resultaten uit het creatiecafé en de algemene beleving in de dagen erna geven ons prachtige vervolgmogelijkheden. De opbrengsten zijn niet in cijfers, boeken of presentaties te vangen. Des te meer in beleving, denken, processen en teambuilding bij eenieder die er bij was!