Over connecto

Over connecto

Connecto is in 2006 geboren. Al vanaf de start zijn we gericht op samenwerking, verbinding én beweging op het speelveld van het basisonderwijs en haar partners. Na meer dan 200 trajecten voor basisscholen, onderwijsstichtingen, kinderopvangorganisaties en gemeenten hebben we, kunnen we nu wel zeggen, best eigen specifiek herkenbaar profiel ontwikkeld. Althans, dat zeggen anderen gelukkig over Connecto.

We doen het een “beetje anders”, soms een beetje gek, meestal uitdagend en spannend en altijd gericht op beleving, beweging én resultaat. En er mag gelachen worden! Een paar typische karaktereigenschappen van Connecto:

Van Buiten naar Binnen en terug
We vinden het heel belangrijk dat bijvoorbeeld schoolteams weten hoe ouders tegen de school aankijken. Of kinderopvangpartners. Of de wijk om de basisschool heen. We doen dit aan de hand van het uitvoeren van belevingsonderzoeken”. Inmiddels hebben we meer dan 400 panelgesprekken gevoerd met ouders, leerkrachten, opvangmedewerkers en andere betrokkenen in en rond basisscholen. We hebben ervaren dat het heel goed kan werken om die beelden van “buiten” naar “binnen” te halen en daarmee aan de slag te gaan, in studiedagen met teams, directieberaden of andere sessies.

De omgekeerde leerweg
Wij hebben ontdekt dat samenwerking heel goed kan worden ingezet door daar gewoon mee te starten. Niet eerst onderzoeken, denken, plannen maken, nee, gewoon doen, starten. Met dat wat er dan gebeurt gaan we aan de slag, halen we benodigde kennis op, leggen we noodzakelijke besluiten voor, gaan we weerstanden aan, etc. We noemen dit de omgekeerde leerweg. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat we het de kinderen zelf graag gaan vragen, in Intermezzo’s met kinderen bijvoorbeeld.

Plannenmakerij
Als we gevraagd worden plannen mede te maken, dan doen we dat, maar wel heel anders. Plannen van aanpak stellen we heel lang uit. Daarentegen starten we heel snel met bijvoorbeeld een VANplan. Het voorportaal van het echte plan. Zelfs voor een nieuw strategisch beleidsplan of een schoolplan. Maar ook hebben we het 1-A4-Beweginsplan bedacht. Plannen worden dan veel meer van de mensen zelf. Zelfs plannen kunnen dan leuk worden.

Delen = Vermenigvuldigen
We gaan zo snel mogelijk “op zoek naar de magie”. Om daarna vooral alles in te zetten wat er al is: verhalen, successen, voorbeelden, lopende projecten, bestaande werkgroepen, etc. We zetten vaak het concept van “storytelling” in. Zegt het voort en gebruik het! Maar ook sessies over “durf te vragen” bijvoorbeeld. En we organiseren heel vaak creatieve sessies, met allerlei betrokken mensen in en rond basisscholen. Dat zijn veelal co-creatie-sessies en pizza-avonden, maar ook zwermsessies of broedplaatsen.

We doen "het" dus een beetje anders. Zeggen anderen. Nieuwsgierig? In de referenties lees je meer. Want precies weten we het nooit vooraf. Daarom gaan we in elk traject graag weer op reis, in een Trektocht van A naar Ergens.