Onderwijsstichting

Onderwijsstichting

Het draait natuurlijk allemaal om het onderwijs vóór en de ontwikkeling ván de kinderen. Daarvoor zijn directeuren, leerkrachten en ouders cruciaal. En dan is de basisschool zelf natuurlijk heel belangrijk. Maar zeker ook de overkoepelende stichting voor primair onderwijs. Niet alleen als de directe werkgever van de leerkrachten en directeuren. Ook als aanjager voor verbinding, verandering, kwaliteit en innovatie.

Wij denken dat de stichting, als koepel van basisscholen, voor die verbinding kan zorgen. Verbinding van mensen, van kennis, van ervaringen, maar zeker ook verbindend in een heldere koers, herkenbare identiteit, passende zorg en excellente kwaliteit. Zodat vakmensen in de scholen optimaal kunnen werken aan het beste basisonderwijs voor hun leerlingen. Zodat leiders van andere leiders kunnen leren. Zodat teams en scholen bewegen naar een duurzame toekomst. In elke wijk of dorp anders, maar passend, aansluitend bij wat nodig is. Met schoolgebouwen en pleinen die fijn, mooi en goed zijn zodat ze helpend zijn in de ontwikkeling van leerlingen en het werkplezier van professionals. Maar ook in een echt samengaan, een fusie of in samenwerking met partners.

Connecto helpt schoolbesturen in hun beweging naar de toekomst. Met nieuw beleid en beweging in strategie en koers via "Strategie in Beweging". Bij schoolontwikkeling via "Scholen in Beweging". Of voor het bestuurskantoor via "Staf in Beweging". Ja zelfs in waarden georiënteerd  toezichthouden voor RvT's en GMR-en in Beweging.

Connecto verbindt + beweegt:

  • Strategisch Beleidsplan
  • Sessies directeuren-beraden
  • Sessies bestuurskantoren,  RvT, GMR
  • Fusietrajecten basisscholen (inclusief Fusie Effect Rapportage)
  • Trajecten voor imago-ontwikkeling en profilering
  • Co-Creaties-Sessies met professionals, partners, ouders en leiders
  • Onderwijskwaliteit in hoofd, hart en handen
  • Festival van Verbinding voor Personeel