Kinderopvang

Kinderopvang

Kinderopvang is, naast de ouders, dé partner van basisscholen tegenwoordig. Was het jarenlang alleen een verbinding via Buitenschoolse Opvang (BSO), tegenwoordig ook in de samenwerking in peuterspeelzaalwerk. In een Kindcentrum is reguliere dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar ook steeds vaker aan de orde.

Kinderen in de basisschoolperiode zijn dan ook steeds meer "in handen" van de leerkracht en, later op de dag, van de pedagogisch medewerker. Kinderen worden niet alleen overgedragen, maar steeds vaker wordt ook de inhoud van de begeleiding van een kind op elkaar afgestemd via "doorgaande lijnen". De pedagogische begeleiding van de kinderen, de uitwisseling van informatie over de kinderen en de wijze van teruggeven van die informatie aan ouders, is steeds vaker een samenwerking tussen de basisschool en de kinderopvangpartner.

Connecto helpt graag de verbinding en beweging tussen en school en opvang te versterken en te verbeteren. Geen plan vooraf, gewoon beginnen. Met elkaar in het hok effectieve goede dingen bedenken om het voor elk kind de dag door zo fijn mogelijk te maken. En het liefst ook samen met ouders erbij. Dus bijvoorbeeld door kindgesprekken met ouders ook gezamenlijk te gaan voeren. Of open avonden samen aan te bieden. Of een traject doorgaande lijnen te starten. Of samen aantrekkelijke dagarrangementen te maken. Of om schooltijden aan te passen in 5 gelijken dagen? Of een model dat nog beter past.

Connecto verbindt + beweegt:

  • Gezamenlijke studie-team-dag onderwijs-opvang
  • Traject doorgaande lijnen
  • Traject dagarrangementen
  • Gezamenlijke ouderbetrokkenheid
  • Talentenscan medewerkers en ouders
  • Panelgesprekken voor ouders
  • Panelgesprekken voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers
  • Pizza-avonden met professionals onderwijs en opvang en ouders
  • Ontwikkeling collectieve ambitie