Kindcentrum

Kindcentrum

Het idee is mooi: onderwijs, opvang en andere partners werken samen in een Kindcentrum aan de ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 14 jaar. En dat is het ook, heel mooi: “It takes a village to raise a child!”

Alleen is het nog niet zo heel eenvoudig te realiseren. En een Kindcentrum is ook in elke omgeving anders. Samenwerking gaat niet vanzelf. Samen werken en verbinden moet in beweging gebracht worden en is cultureel en professioneel maatwerk, in elke eigen wijk of dorp. Alleen dan is een fijn en goed Kindcentrum met 6 O's mogelijk: Onderwijs, Opvang, Opvoeding, Ontwikkeling, Ontspanning en Ontmoeting.

Connecto helpt Kindcentra bij "de beweging naar échte verbinding en samenwerking". Juist niet door eerst een gebouw te tekenen of vormen te bedenken of managementstructuren te maken. Wél door direct te starten met die samenwerking waar mogelijk. En daarnaast door op onderzoek te gaan met elkaar. Want ook dit is "mensen-samen-werk". Met ouders, met de professionele partners, met leiders. En dan "borrelt" de vorm er vanzelf bovenuit. Dan gaat een architect "anders tekenen" voor de nieuwbouw of verbouw, op weg naar een Kindcentrum. Dan gaan professionals vanuit eigen belang en belangstelling meedoen, meemaken en meehelpen. En dat geldt ook voor ouders e.a.. En dan ontstaat er iets dat de betrokkenen voelen, beleven en aan mee willen bouwen. Dan is het met recht een heel mooi Kindcentrum.

Connecto verbindt + beweegt:

  • Inhoudelijk Programma van Eisen (PvE)
  • Collectieve Ambitie
  • Co-creatie-sessies en pizza-avonden
  • Belevingsonderzoek in de wijk of dorp
  • Panelgesprekken in de wijk of dorp
  • Panelgesprekken met potentiële partners
  • Werkgroepen inhoudelijke thema's
  • Trajecten Dagarrangementen & Andere Schooltijden