Gemeente

Gemeente

De gemeente heeft in het proces naar de totstandkoming van een IKC vaak een regisserende of verbindende rol. Vroeger was de verbinding tussen basisscholen, vooral de openbare, en de gemeente veel nauwer en sterker. Tegenwoordig zijn de onderwijsstichtingen verzelfstandigd. De schoolgebouwen zijn vaak nog wel eigendom van gemeenten, net als de schoolpleinen. Logisch ook dat de locatie van een basisschool of een Kindcentrum belangrijk is voor de wijk, het dorp, de buurt. Steeds vaker worden ook meer maatschappelijk functies ondergebracht in of rond het schoolgebouw: "It takes a village to raise a child!"

Vaak wordt nieuwbouw van scholen gecombineerd met samenwerking en verbinding met andere partners (bijvoorbeeld opvang, CJG, bibliotheek) naar de ontwikkeling van een Integraal Kind Centrum (IKC). Vaak is de nieuwbouw leidend en wordt vanuit stenen en vierkante meters naar samenwerking gezocht.

Connecto draait dat om. Wij noemen dat "de omgekeerde leerweg": eerst kinderen, ouders en professionals vragen, dan inhoudelijke samenwerking starten en van daaruit een inhoudelijk Programma van Eisen samenstelen. De koers en het concept die hieruit voortvloeien zorgen voor andere opties in ontwerp en bouw van een nieuwe school of IKC. De architect gaat anders tekenen, als de inhoudelijke samenwerking duidelijk is. Daarmee wordt gelijk een groot draagvlak gecreëerd. Eerst de inhoud, dan de vorm. Vorm volgt inhoud.

Connecto verbindt + beweegt:

  • Inhoudelijk Programma van Eisen (PvE)
  • Projectleiding inhoudelijke samenwerking
  • Verbinden inhoudelijk PvE met ruimtelijk PvE
  • Panelgesprekken met ouders, professionals en partners
  • Collectieve Ambitie ontwikkeling
  • Werkgroepen inhoudelijke thema's