open tekst

Hallo. Ik ben Teus van Zoest van Connecto. Connecto verbindt én beweegt.

Waarom vind ik beweging in het basisonderwijs zó belangrijk?
Zonder verbinding, geen beweging. En zonder beweging zie ik stilstand. Zie ik het langs elkaar heen werken van collega’s onderling en ook in de samenwerking met andere begeleiders rondom het jonge kind. En dan zie ik ook verlies van eigenaarschap, vakmanschap, kwaliteit én plezier. Een professional, een team en samenwerkende teams lopen dan vast. En zij weten dan ook even niet meer hoe daar weer beweging in te krijgen.
Dus je hebt niet alleen verbinden, maar zeker ook bewegen nodig om de kwaliteit van de begeleiding van jonge kinderen te verbeteren.

Onderwijskwaliteit gaat niet alleen over onderwijzen, maar ook over opvoeden, opvang, ontwikkelen, ontspannen, ontdekken en ontmoeten. Daar zijn allerlei verschillende partners uit diverse sectoren bij betrokken. Zoals uit: onderwijs, opvang, zorg, sport, welzijn en cultuur. Daarom is, naast verbinding, ook beweging in déze samenwerking tussen déze partners zo belangrijk geworden.

Wat betekent bewegen op het speelveld van basisonderwijs en partners?
Een team in beweging is een team dat actief zoekt naar verbetering, dat nieuwsgierig is naar hoe het anders, leuker of beter kan worden voor alle betrokkenen. Dan zie ik begeleiders van kinderen elkaar uitdagen, buiten de lijntjes kleuren, eigenaarschap en initiatief nemen. Dan zie ik basisscholen en partners elkaar opzoeken en samenwerken aan de totale ontwikkeling van jonge kinderen.

Ik zie dat kennis en ervaringen worden gedeeld. Als vanzelfsprekend. Dat professionals en leiders nieuwsgierig worden naar de ander, naar elkaar, naar het samen doen. Zodat delen ook echt vermenigvuldigen kan gaan worden. Met delen wordt een hele samenwerkende groep van professionals en ouders rijker en daarmee dus óók de kinderen.

Bewegen moet soms op gang gebracht worden. Want mensen willen écht wel veranderen, maar niet veranderd worden. En daar wil Connecto graag bij helpen. Door samenwerking in beweging te brengen.

Samen met u.

 

Beweegt