Basisschool

Basisschool

De basisschool is dè plek waar het gebeurt. Hier komen de leerlingen om te leren, te ontwikkelen en zo te groeien dat ze hun volgende stap in hun leven goed voorbereid kunnen nemen. Maar de ene basisschool is de andere niet. Elke basisschool heeft zijn eigen kracht en diversiteit waarmee zij haar plek in de wijk waarmaakt. Elke basisschool biedt op zijn eigen manier kwaliteit met een eigen cultuur en sfeer, zorgt voor leeropbrengsten etc. Het is een samenspel tussen directie en leerkrachten, tussen leerkrachten en leerlingen, tussen school en thuis. Er zijn zoveel verschillende zaken die de schoolkracht van een basisschool bepalen. Juist in Nederland is het zo mooi dat die diversiteit er is en kan zijn! Er is dan ook niet één goed model of systeem. Juist die diversiteit is de kracht van onze basisscholen.

Connecto helpt teams en leiders in hun eigen beweging naar hun eigen specifieke "schoolkracht". Behouden wat goed is en fijn voelt; ontwikkelen naar waar verlangens liggen in verbinding met wat kinderen, ouders en de wijk vragen en nodig hebben. Dit gaat natuurlijk over onderwijskwaliteit. Maar ook over verbindend leiderschap vanuit vertrouwen. Of over teamontwikkeling vanuit eigenaarschap en vakmanschap bij leerkrachten. En over ouders als partner. Of over de "geheime kracht", het imago, van je school in de wijk of het dorp. Maar ook over innoveren en veranderen. Voor het onderwijs van de toekomst. Voor de kinderen van nu en voor straks.

Connecto verbindt + beweegt:

  • Panelgesprekken met ouders, leerkrachten en partners van de basisschool;
  • Studiedagen voor schoolteams, directie en managementteams;
  • Trajecten naar een Professionele Leer Gemeenschap
  • Co-creatie-sessies samen voor ouders, leerkrachten en partners van de basisschool;
  • Planvorming, "plannenmakerij", schoolplannen
  • Leiderschapscoaching, voor directeuren
  • Thema-avonden, voor ouders, wijken en dorpen
  • Imago- en profilering van de school in de wijk
  • Integrale schoolontwikkeltrajecten in een combinatie van bovenstaande